G-74H2NJVZ8R
Invite your friends/followers
You don\'t have any more friends to invite
About

Türk dünyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Azərbaycanımız ilk insanın yaranma məkanlarından, odun, metalın mənimsənilməsinin, türkü türk edən atın əhliləşdirilməsinin beşiklərindən biridir. Məhz bu baza əsasında Azərbaycan xalqı dərin tarixi köklərə əsaslanan zəngin və rəngarəng maddi-mənəvi ənənələr sistemi yaratmış və onu tarixin keşməkeşlərindən keçirərək XX əsrin əvvəllərinə qədər gətirib çatdırmışdır.

Qloballaşan dünyamızda bu ənənələrin bir qismi aradan çıxaraq unudulmuş, bir qismi isə unudulmaq təhlükəsi qarşısındadır. “Papaqlı Azərbaycan” jurnalının məqsədi milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasını təşkil edən ənənələrin qorunması və yaşadılmasını təmin etmək üçün onları gələcəyimizin körpüsü hesab olunan gənclərə düzgün çatdırmaq, yaddaşlardan silinməsinin qarşısını almaqdır.